Woordkern verwoorden

Woordkern verwoorden

  • >=2p, >5min, 8+jr, letters, taal, woorden

Lewis Carrol, de schrijver van Alice in Wonderland, was nogal een taalspeler. Hij bedacht een taalspel waarbij je woorden moest zoeken die een bepaalde woordkern, een gegeven setje letters, moest bevatten.
Bij chr kan je dan komen tot: schrijver schrander, schriftelijk, ….
Wat moeilijker is het met uwv. Vrouwvriendelijk past, maar wat nog meer? Zwaluwvlucht. En wat nog meer?
Je kunt het spel zo moeilijk maken als je wilt. Bedenk een wonderlijke lettercombinatie, en je deelnemers hebben wat te puzzelen. Kies iets veel-voorkomends, en je zaait en oogst succeservaringen. Minder letters in je woordkern maken het makkelijker, meer letters leiden tot minder mogelijkheden.