Over taalspelletjes en taalspeler

eenwieler taalspel
spelen

Taalspelletjes zijn leuk om te doen. Ze dragen ook bij aan de woordenschat, bevorderen taalcreativiteit, kunnen gebruikt worden bij grammatica- en spellingsonderwijs, versterken de saamhorigheid, en nog heel erg veel meer. 
Ze kunnen ingezet worden als ijsbreker, gezelschapsspel, tijdvuller, energizer, taaltraining, als kern van een les, of als opmaat naar of onderdeel van schrijfactiviteiten en kunnen gespeeld worden door jonge jongeren en oude ouderen (van 7 tot 107 jaar).

Er zijn veel bronnen voor taalspelletjes: speelboeken, lesmethoden, taaltijdschriften, taalkunst-uitingen, websites, familietradities, de eigen fantasie en nog zo wat.
Op deze site worden zoveel mogelijk spelletjes beschreven die aan de volgende criteria voldoen:

  • ze zijn makkelijk inzetbaar
  • er zijn geen bijzondere materialen bij nodig (behalve papier, pen, bord, krijt, stiften e.d.)
  • ze duren niet te lang (maar het mag wel, als daar ruimte voor is)
  • ze zijn enigszins creatief verantwoord
  • ze zijn in praktijk getest en bruikbaar.

Saaie en moeilijke spelletjes, spelletjes waar je veel materiaal of veel voorbereiding voor nodig hebt, blijven voorlopig buiten beschouwing.
Bij tijd en wijle komen er nieuwe spelletjes bij (en als jij spelletjes kent die goed bij deze site passen, kan je daar een mail over sturen via het contactformulier).

Er zijn spelletjes die je met een beetje uitleg zo onder elkaar kan spelen, anderen hebben een spelleider nodig. Dat maakt sommige spelletjes bij uitstek geschikt voor het onderwijs en voor taalcoaching, anderen juist voor de achterbank of de huiskamer, terwijl er ook asspleetjes zijn die je overal kunt inzetten. Dat wordt vanzelf wel duidelijk, als je de beschrijving leest.
De beschrijvingen zijn gericht op de taalvaardige speler, de spelleider, de coach, de docent.

Onder het logo staat een menubalk. Via “home” kom je op de thuispagina, waar je alle spelletjes bij elkaar vindt. Via “over” kom je bij allerlei info over de site en de maker.
Met alle overige kopjes in het menu kan je zoeken naar bepaalde categorieën van taalspelletjes. Sommige spelletjes zijn bijvoorbeeld gericht op kennismaking, anderen echt op taalvaardigheid, etc.. Er zijn spelletjes die over grammatica gaan of over letters, spelletjes voor jong óf voor oud, korte spelletjes en langdurende spelletjes, spelletjes voor (heel) kleine groepen of juist voor een flinke groep mensen. 
Van alle spelletjes is aangegeven hoe lang ze kunnen duren, hoe oud de deelnemers moeten zijn en met je hoevelen je het kan spelen. Dat zijn allemaal indicaties, waar best van afgeweken kan worden. Zo zijn sommige spelletjes leuker naarmate je ze met meer mensen speelt, maar kunnen misschien al met z’n drieën gespeeld worden.

Veel van de hier opgenomen spelletjes zijn eerder, vaak in een ander vorm, beschreven op de website van kinderboekenmaker Aby Hartog (www.abyhartog.nl).