Een taalspel voor allitererend kennismaken

Een taalspel voor allitererend kennismaken

  • >=2p, >10min, 10+jr, kennismaking, klank, letters, rijm, taal, woorden
taalspel allitererend kennismaken

Rijmelarij staat misschien niet hoog aangeschreven, maar levert wat op en is zeer de moeite waard. Lekker leesbare teksten, klankherkenning, raadbare woorden, en nog zo wat.
Rijmen kan in velerlei vormen. Van voor naar achter, beginnend met beginrijm, eindigend met eindrijm, en ergens halverwege nog wat halfrijmvormen. 
Beginrijm kan met hele klanken (denk aan oeteldonkse oersoep), of kan beperkt blijven tot de eerste letter (wat om de een of andere reden alliteratie wordt genoemd). Al allitererend kan je het hele alfabet door, van het allitererende alfabet tot de zompige zuidpool.

Allitereren kan gebruikt worden bij een kennismakingsgesprek, als taalspel.
Wat is je eigen voornaam? Kies een woord dat daarmee allitereert, (voor de talologen onder ons: bijvoeglijk gebruikt kan worden), en iets zegt over jou. Plak het voor je naam, en deel het. Kan je zelf niets bedenken? Laat iemand anders je helpen.
In een groep kinderen van een jaar of 10 moest er kennisgemaakt worden. Handen schudden, elkaar bekijken, wat vertellen over wie of wat je bent, en dan al allitererend tot iets unieks over jezelf komen. 
De striptitels van Suske en Wiske kunnen als inspiratie of voorbeeld dienen. De duistere diamantDe gouden ganzenveer. Maar dan zonder diamanten en ganzenveren, maar met eigen voornamen. Harige HarrieKoene Karel.
Hieronder zie je een plaatje met wat resultaten. 

voorbeelden van taalspel allitererend kennismaken

Enige oplettendheid en voorbereiding is wel handig. 
Sommige namen beginnen met lastige letters. Quarlus, Youssef, zoek er maar eens een passend woord bij. Dan kan je in plaats van de letter de klank van de letter gebruiken. Een K, of een J. De naam van de schrijver van dit stuk begint met een A, uit te spreken als een E. Ezelvriend Aby klinkt beter dan Aardige Aby. 
Als dat geen soelaas biedt, kan je misschien met de achternaam allitereren.