Kort en goed? Afko’s maken!

Kort en goed? Afko’s maken!

  • >=5p, >10min, 10+jr, klank, letters, taal, taalfantasie, woorden

Op het boodschappenlijstje tref je misschien wel hanochocpapzado’s, coli en brusu. Of een buitenstaander daar chocola van kan maken is maar de vraag, maar voor intimi is het volstrekt duidelijk. Het gaat hier over afkortingen voor HAzelNOotCHOColade, PAPieren ZAkDOekjeS, COla LIght en BRUine SUiker.

Afkortingen schrijf je sneller op, en de begripvolle lezer snapt wel wat er staat. Maar het hoeft niet beperkt te blijven tot het korte en geschreven boodschappenlijstje. Afko’s (dat klinkt beter dan afko’n) zijn ook te gebruiken in de gesproken taal. Je zult een bopika of een bropika niet snel op een menu aantreffen, maar als je om zoiets gevraagd wordt, kan je er een BOterham met PIndaKAas of een BROodje PIndaKAas onder verstaan. En zo rond de carnaval kan je in de feestwinkel wel om een cako vragen, in de hoop dat de verkoper begrijpt dat het om een CArnavalsKOstuum gaat.

Het spel? Maak nieuwe afkortingen. En laat de spelgenoten raden wat het zou kunnen betekenen. Hoe beter de afkorting te raden valt, hoe succesvoller hij kan zijn. Moeilijk te raden afko’s kunnen gebruikt worden in geta (GEheimTAal).

Meer inspiratie, of het bewijs dat afkortingen ook over belangrijke zaken als alcohol en relaties kunnen gaan, tref je in het boek “het ABC van JP“, van taalcreatieveling J.P. Pellemans.