Beeldspraak verbeelden

Beeldspraak verbeelden

  • >10min, 10+jr, beeld, beeldspraak, taal, toneel

Op deze site vol geweldige talige taalspelletjes staan er een aantal die vooral beeldspraak betreffen. De woordrijke beeldspraak wordt er met tekeningen aangevuld, maar het kan zoveel beeldender, door de beeldspraak uit te beelden! 

Spreekwoorden en gezegdes

Spreekwoorden en gezegdes lenen zich er goed voor. 
Water naar de zee dragen kan je uitbeelden.
De appel valt niet ver van de boom ook. 
Net als de aap komt uit de mouw.
Of dweilen met de kraan open
En wat dacht je van:
Aan mijn lijf geen polonaise
De mussen vallen dood van het dak
Een ezel in het algemeen, stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen
Van de hak op de tak springen.

Hoe beeld je "de appel valt niet ver van de boom" uit.
Hoe beeld je “de appel valt niet ver van de boom” uit?

Het spel

Wat je nodig hebt is een flinke groep deelnemers (toch minstens 5) en behoorlijk wat spreekwoorden of gezegdes die uitbeeldbaar zijn. De acht hierboven dienen als voorbeeld. 
Geef een eerste spelende deelnemer een opdracht (fluister het uit te beelden spreekwoord in een van de oren, of laat een spreekwoord lezen), en laat die deelnemer het uitbeelden. Degene die het raadt is de volgende speler, of ga het rijtje gewoon af, zodat iedereen aan de beurt komt. Een kind kan de was doen. Het is een fluitje van een cent. 
Als je dat wil, kan er iets met een puntentelling gedaan worden. De rader krijgt een punt, de speler krijgt een punt, de spelleider krijgt een punt, precies zoals het je goeddunkt. 

Toepassing en nut

Het spel is ook speelbaar op verjaardagsfeestjes of in een klas, als er maar genoeg rust en aandacht voor elkaars inbreng is. In de klas is het spel goed te combineren met aandacht voor de betekenis van het gespeelde en gezegde. 
En wat levert dit spel op? Kennis van spreekwoorden en speelvaardigheid.

0 Comments

Woorden uitbeelden - Taalspeler
  • feb 17 2024
[…] rol hij/zij/die wenst te spelen. Als dit theatrale woordspelletje je te makkelijk is, staat er hier een die meer taalvaardigheid en speelvaardigheid […]