Doorgeefwoorden

Doorgeefwoorden

  • >=2p, >5min, 10+jr, taal, woorden

Woorden houden van elkaar. Het ene woord leidt nog al eens tot het andere, woorden volgen elkaar op, soms gedwongen, soms vrijwillig, soms heb je geen keuze, maar vaak wel. Het taalspel doorgeefwoorden gaat over die opvolging van woorden.
Kijk eens naar de volgende woordenreeks: ander->derde->deze->zeker->kersen->…
De tweede lettergreep van een woord wordt gebruikt als eerste lettergreep van het volgende woord.
Met andere regels kan het ook. In deze woordenreeks mag ieder tweede deel van een woord gebruikt worden als eerste deel van het volgende woord: ander->derde->deze->zeef->effe->… .
Maar het kan nog anders. In de volgende woordenreeks mogen alleen maar vier-letterwoorden gebruikt worden, en doen de lettergrepen er even niet toe: even->enig->iglo->loop->open->…

De manier waarop je dit spel met de deelnemers speelt is zo vrij als maar kan. Met zijn 2’n in de auto (om de filetijd te doden), met zijn 4’n aan het ontbijt (in plaats van een goed gesprek), of met zijn allen in een klaslokaal (strak georganiseerd of vol-chaotisch).

Op een andere plek op deze site vind je nog wat andere doorgeefspelletjes: letterestafette en woordtrein/woorddomino.