Woordverlenger plus1letter (woord + 1 letter)

Woordverlenger plus1letter (woord + 1 letter)

  • >=2p, >15min, 7+jr, letters, spelling, taal, woorden
+ 1 letter woord drop

Ergens anders gaat een taalspel over het steeds langer maken van woorden door woorden aan woorden te plakken. En over het steeds langer maken van zinnen door woorden toe te voegen. En over het steeds langer maken van verhalen door zinnen toe te voegen.
Het aan ook kleiner. Het kleinste element in onze geschreven taal is de letter. Hoe meer letters, hoe langer het woord. 

Begin met een 2-letterwoord (je kunt de woordkennis van de deelnemers testen en stimuleren door alle 2-letterwoorden die ze kennen te inventariseren).
Kan je een langer woord maken door er één letter aan toe te voegen? Alle letters uit het eerste woord moeten gebruikt worden, en alle letters mogen van plaats veranderen. Als je de woorden netjes onder elkaar zet krijg je een piramide.
Kinderen uit groep drie kunnen vaak nog wel 3- of 4-letterwoorden verzinnen, kinderen uit de groepen vier en vijf komen verder.
Het kan klassikaal, op het bord, maar je kan ook iedereen zijn/haar/hun eigen favoriete 2-letter-woord laten kiezen en ermee aan de slag laten gaan.
Van er, naar eer, naar beer (door sommige 5 jarigen gespeld als bir), naar bever.

Voor de gevorderden blijft het taalspel leuk (probeer maar eens tot een 17-letterwoord te komen).
Als je klaar bent, zou je kunnen proberen woordverkorter min-1-letter te kunnen spelen. Dat is vermoedelijk wat moeilijker is. Zeker als je nieuwe woorden moet maken, woorden die niet in de woordverlenger zitten.
Van bever naar ever naar ver naar ré (van do re mi).

+ 1 letter - 1 letter woord

Voor degenen die graag een leerdoel hebben: woordenschat uitbreiding, spelling, woordvinding, tellen, piramides tekenen, luisteren en kijken; dat alles wordt geoefend.