Een taalspel met verplichte woorden: Woordplicht

Een taalspel met verplichte woorden: Woordplicht

  • >=5p, >10min, 8+jr, genre, taal, verhalen, woorden
woorden voor woordplicht

Neem een lokaal vol deelnemers.
Laat ze willekeurige woorden noemen.
Schrijf deze woorden op een bord.
Leg de bedoeling van het taalspel uit:
– Gebruik minstens zoveel of zoveel woorden van deze lijst voor een kort verhaal.
– Het verhaal bestaat uit precies drie (of vier of vijf of zes) zinnen.
– Vervoegingen en meervouds/enkelvoudsvormen mogen gebruikt worden.
Geef de deelnemers een paar minuten de tijd om te denken en te schrijven.
Doe zelf ook mee.
Laat het resultaat voorlezen.
Wees (hopelijk blij) verrast over de verschillende uitkomsten.
Hoop maar dat je eigen verhaal niet onderdoet voor de verhalen van de deelnemers.

Hieronder zie je een verhaal dat een kind uit groep 8 maakte naar aanleiding van de volgende woorden: moestuin; soep; baksteen; klein; groot; gooien; water; kort; kabouter; zwerver; bal; ontbijt; fiets; bril; school.

Een prima stelopdracht, met ruimte voor creativiteit, leerpunten over de meerwaarde van beperkingen en met verwondering over de verschillende resultaten (als er geluisterd wordt).
Je kunt het altijd moeilijker maken, bijvoorbeeld door een bepaald genre te verplichten. Maak een sprookje! Schrijf een journalistiek stuk!