Woorden in woorden

Woorden in woorden

  • >=10p, >10min, 7+jr, spelling, taal, woorden
woorden in woorden

In het woord “woorden” kan je heel wat kleinere woorden vinden:
– Woord
– Oor
– Oord
– Oorden
– Orde
– De
– Den
– En
– OR (afkorting van Ondernemingsraad)
En misschien zijn er nog wel meer.

Wat is nu het taalspel? Kies een woord, zo lang of zo kort of zo makkelijk of ingewikkeld als past bij de doelgroep, en laat de spelers zoeken naar de woorden in de woorden.
Spelvormen zijn er zat. Als wedstrijd (wie vindt de meeste, wie bedenkt het langste woord met de minste of meeste andere woorden erin) of als groepsproces (samen woorden zoeken), met een of twee of desnoods met 28 deelnemers, met vooraf gegeven lange woorden of woorden die ter plaatse bedacht worden.
Het taalspel kan goed aangepast worden aan het jaargetijde of de situatie. Voor de paasdagen kan het bijvoorbeeld gespeeld worden met paashaasorenschoonmaakstokjes.
Voor de spelers die het leuk vinden van rechts naar links te lezen: dat kan natuurlijk ook. Zo met een eerste blik zie je al snel kots, er, os, ros en aap in de paashaasorenschoonmaakstokjes.

Soms wordt een woord in een woord een endogram genoemd (“endo” betekent: “binnen” en “gram” betekent zoiets als “een woord of een stukje van een woord”). Maar dat gaat dan meer over een klein woord in een groot woord, waarbij dat kleine woord ook iets zegt over het grote woord. Voorbeelden helpen:
– In het woord “woord” zit het woord “oor”. En je hebt je oren nodig om een woord te verstaan.
– Stel nu dat je een of andere majesteit een beetje een watje vindt. Dan kan je hem een majestEIt noemen.
– Sommige mensen vinden het ook logisch om biologisch te eten.