Verbaster de voorbeeldzinnen

Verbaster de voorbeeldzinnen

  • >=5p, >5min, 8+jr, poëzie, taal, tekenen, woorden, zinsbouw

Vervang het ene woord in een zin door het andere, en kijk wat het oplevert.
Schrijvers die scholen bezoeken, en daar praten over gedichten, laten de kinderen wel eens bestaande gedichten gebruiken als model voor nieuw werk.
Het nationaal beroemd gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman, begint als volgt:
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan

Daar kan je als woordvervanger het volgende van maken:
Zwalkend door Mokum
zie ik stinkende grachten
traag langs vergane
kademuren gaan.

Het origineel is mooier, maar daar gaat het hier niet om. Je kunt de woorden, de zinnen, vervangen door andere woorden en zinnen. Dat kan je doen met het oog op het resultaat, zoals in het broddelwerk over Mokum. De schrijver wilde hier iets zeggen over de kwaliteit van de Amsterdamse grachten.
Maar je kunt het resultaat ook aan het toeval overlaten. En je hoeft je niet op de poëzie te storten (het mag uiteraard wel). Met een enkele zin heb je ook een goed begin.

Schrijf een zin op, en laat de deelnemers, zonder elkaars werk te laten zien, verschillende zinselementen door iets anders vervangen.
Tante Sofie loopt door het park, kan zo Oom Harry zit in de gevangenis worden, of Yousef voetbalt in de Eiffeltoren.
Is hier extra toelichting nodig? De basiszin is Tante Sofie loopt door het park. Speler 1 zorgt voor vervanging van “Tante Sofie”, speler 2 kiest een nieuw werkwoord, speler 3 bedenkt de locatie. Als iedereen klaar is wordt het resultaat aan elkaar geplakt.
Hoe langer de zin, hoe meer zinselementen, hoe wonderlijker de resultaten.
Hoe leuker het resultaat, hoe leuker het ook is om er tekeningen bij te maken.