Verzin een alfabetzin, een taalspel voor alfabeters

Verzin een alfabetzin, een taalspel voor alfabeters

  • >=1p, >20min, 11+jr, grammatica, letters, spelling, taal, woorden, zinsbouw
voorbeeld bij het taalspel alfabetzin. zoek bij alle letters een woord.

Waarschijnlijk is dit het moeilijkste taalspel op deze site. In ieder geval tot nog toe, en waarschijnlijk ook de komende tijd.
Zonder alfabet geen woorden, geen zinnen, en geen alfabet-spelletjes. Bij alfabet-spelletjes moet je op de een of andere manier alle letters van het alfabet gebruiken. Bij verzin een alfabetzin maak je een zin van 26 (of 27) woorden, waarbij de woorden opeenvolgend beginnen met de opeenvolgende letters van het alfabet. Het 1e woord van de zin begint met een a, het tweede met een b, het derde met een c, en dan begrijp je het verder wel.
Of je 26 of 27 woords-zinnen moet maken, hangt een beetje af van hoe je met de ij en de y om wilt gaan. Het lijkt onbelangrijk, maar voor de moeilijkheidsgraad heeft het wel effect, want hoeveel gangbare en bruikbare woorden beginnen er met een y? Gangbaar en bruikbaar is sowieso een probleem bij de letters q en x, en ook dat maakt dit spel geen simpel tussendoortje.

Verzin een alfabetzin is speelbaar voor de enkeling en de grote groep. De enkeling kan tijdens een slapeloze nacht broeden op een prachtig en volledig resultaat, de groep kan het als een wedstrijd met een bekend einddoel inzetten (wie heeft het eerst de mooiste goedlopende Nederlandse zin), of gewoon kijken wie het verst komt (hoe verder in het alfabet je bent gekomen, hoe hoger je score, hoe hoger de eer die je toekomt). Deze laatste versie maakt het spel ook speelbaar met de hogere groepen van de basisschool, maar taalvaardige pubers, jongvolwassenen en volwassenen zijn toch eerder de doelgroep.
Toen dit spel op deze site gepubliceerd werd, stimuleerde het mensen om zinnen van elkaar aan te vullen en te verbeteren, en bleek je dit spel ook gezamenlijk, met een groepje te kunnen spelen.

In 2010 deed het blad “onze taal” een oproep om alfabetzinnen in te zenden. Deze was een van de inzendingen: “Als beuken, cipressen, dennen, enzovoort flink gaan hinderen in je kijkvenster lijken meren net op parels, quasi rustig sluimerend tussen uitgestrekte varenvelden, waarin xeromorfe yucca’s zinderen.” De inzender was Adrie Damstra-Kelfkens (klik hier voor een link over de oproep).

Een voorbeeldzin van iemand die niet verder kwam dan 7 woorden? Hij staat al op het plaatje bovenaan dit bericht:
“Alle buitenlandse circusartiesten droegen echt feestelijke gewaden.”
Of 26 woorden zonder y?
“Anesthesie bevordert creatief denken en fantastische gevoelens, hoorde ik je kortgeleden liefdevol mededelen, nadat opa plotseling quasi robuust stierf, terwijl uitzonderlijk vaardige wetenschappers xanaxhoudende ijspakkingen zochten.”
Typisch een zin om een paar keer te lezen en je afvragen te vragen of datgene dat er staat inhoudelijk wat te bieden heeft. Vermoedelijk dacht de schrijver in het diepst van de nacht een geweldige zin gemaakt te hebben, maar had hij bij het ontwaken reden om te twijfelen.

Het spel vergt nogal wat woordkennis en grammaticale vaardigheid, en een zekere mate van tolerantie jegens ingewikkelde opgaves en ingewikkelde uitkomsten.
Als je een ander (en makkelijker) alfabet-spel wilt zien, kijk dan eens hier.