Raad het gedicht

Raad het gedicht

  • >=5p, >10min, 10+jr, gedicht, poëzie, taal, woorden
Het voor driekwart ingevulde gedicht "liefste"

Kinderboekenschrijver Rian Visser is een veel- (zo niet alles-)kunner. Ze schrijft, geeft vorm, dicht, rijdt paard, vecht, en is sinds 2024 kinderboekenambassadeur. Eén van haar projecten is het raadgedicht. Bij een bestaand gedicht ontbreekt 1 enkel woord, en het is de bedoeling dat woord te raden. Zoals dat zo gaat in poëzie, er zijn vele antwoorden mogelijk, maar slechts 1 woord komt overeen met de oorspronkelijke keuze van de auteur. Raad het gedicht gaat verder, het is een soort combinatie van raadgedicht en galgje (of appelboompje), het spel waarbij je alle letters van een woord moet raden.

Kies een gedicht dat je (redelijk) goed kent, of een gedicht dat je hebt voorbereid. Schrap de meeste woorden. Schrijf de woorden die mogen blijven staan op, en van de woorden die geschrapt zijn het aantal letters dat ze bevatten. Laat de deelnemers de woorden raden die geschrapt zijn. Het is aan de spelleider om de woorden die geraden zijn op de goede plek in te vullen, en waar nodig de juiste vervoegingen of meervoudsvormen in te vullen.

Het gedicht Spleen van Godfried Bomans zou er in eerste instantie zo uit kunnen zien:

het vrijwel lege gedicht "spleen"

En nadien als volgt:

het ingevulde gedicht "spleen"

Er staan wat woorden in dit gedicht die zeker niet iedereen kent of wekelijks gebruikt. Als je gedichten met zulke woorden als basis neemt worden er nieuwe woorden geleerd, maar is ook hulp bij het spelen en zoeken nodig.
Raad het gedicht kan gebruikt worden om allerlei aspecten van gedichten te bespreken. Metrum en rijm, maar ook thematiek, zoals de taal zelf. Daarbij past bijvoorbeeld het driekwart ingevulde gedicht waar de beschrijving van dit spel mee begint, liefste van de geweldige Hans en Monique Hagen.

Raad het gedicht kan overigens ook iets heel anders worden, zoals “raad het krantenbericht” of “raad de eerste alinea van een boek”. Dan helpt de structuur van de tekst wat minder bij het vinden van de woorden.