Toegift bij het taalspel Woordenjacht: onomatopee

Toegift bij het taalspel Woordenjacht: onomatopee

op jacht naar woorden: de onomatopee

Een onomatopee is een woord dat klinkt als het geluid dat erbij hoort. Stel dat je wat moeite hebt met het uitspreken van het woord (en de t en de p verwisselt, alsof je van een wesp een weps moets maken), dan ben je niet de enige. 
De onderstaande lijst is het resultaat van een onomatopeeënjacht, en is een bijlage bij het spel: woordenjacht.

Vogelnamen
Fuut
Grietjebie (Had ik nooit van gehoord, is de Surinaamse naam van een vogeltje)
Grutto
Kievit
Koekoek
Kraai
Oehoe
Pauw
Tjiftjaf
Tjiktjak
Tokeh

Andere dierennamen
Koe (?)
Wafwaf (alleen in ouder- en baby-taal)
Oink-oink (idem)

Dierengeluiden
Blaffen
Blaten
Blèren
Brommen
Gakken
Grauwen
Grommen
Hinniken
Iaën (doet een ezel)
Kakelen
Kirren
Klepperen (doet een ooievaar)
Klokken (doet een kalkoen)
Knorren
Koeren
Kokkeren (doet een fazant)
Kukelen
Krassen (doet een kraai)
Kwaken 
Kwekken
Loeien
Mauwen
Mekkeren
Miauwen
Piepen 
Sissen
Sjirpen
Slissen
Snateren
Snuffelen (ook bij mensengeluiden)
Snuiven (ook bij mensengeluiden)
Tsjilpen
Tsjirpen
Zoemen

Mensengeluiden
Bibberen
Boeren
Giechelen
Gorgelen
Jodelen
Kuchen
Lispelen
Puffen
Sissen (ook bij dierengeluiden)
Slissen (ook bij dierengeluiden)
Sloffen
Slurpen
Smakken
Snuffelen (ook bij dierengeluiden)
Snuiven (ook bij dierengeluiden)
Snurken
Soppen
Stappen
St-t-t-t-totteren
Zoeven

Stripgeluiden (vaak gevolgd door een uitroepteken, en verre van volledig) 
Aah
Au (ook buiten de strip voorkomend)
Argh
Bam
Blurp
Boe (ook: moe)
Boem (ook buiten de strip voorkomend)
Boink
Foei (ook buiten de strip voorkomend)
Iek
Klaboem
Klap
Knal (ook buiten de strip voorkomend)
Mep (ook buiten de strip voorkomend)
Moe (ook: boe)
Oef
Pats (ook buiten de strip voorkomend)
Pets (ook buiten de strip voorkomend)
Pfui
Poef (als in piefpafpoef)
Ring (ook buiten de strip voorkomend)
Tsjraaakk
Vroem
Vroooaaa
Woesj
Wrooaaoor
Zzzzzzzzzz

Dingengeluiden
Bonzen
Bonken 
Bubbelen
Donderen
Druppelen
Flitsen
Galmen
Gonzen
Hakken
Ketsen
Klateren
Kletsen
Klikken
Klingelen
Kloppen
Klotsen
Knallen
Knarpen
Knerpen
Knetteren
Knisperen
Knisteren
Kraken
Klakken
Knakken
Knarsen
Kraken
Piepen
Poppen (pop-corn)
Plonzen
Rinkelen
Ritselen
Ritsen
Rommelen
Roetsjen
Spatten
Spetteren
Sussen
Sijpelen
Tikken
Toeteren
Zompen

Muziekinstrumenten
Bongo
Pauk
Toeter
Trom
Tingeltangel

Restwoorden
Bah 
Dingdong
PingPong
TikTak
Toettoet (alleen in ouder- en baby-taal)