Meer met moeilijke woorden

Meer met moeilijke woorden

  • >=2p, >10min, 8+jr, spelling, taal, woorden, zinsbouw
moeilijke woorden voor in een taalspel

Nieuwe woorden leren via taalspel?

Is er een taalspel dat direct gericht is op het aanleren van nieuwe woorden? Een taalspel dat je ook kunt inzetten om de grammatica te verbeteren? Een taalspel dat aanleiding geeft tot goede gesprekken en gebruikt kan worden als een begin van een verhaal? Ja. Dat is er.

Wat zijn moeilijke woorden?

Dit moet kunnen tijdens een verloren kwartiertje. Laat iedereen twee moeilijke woorden op papier zetten.
“Wat is moeilijk?” is de voor de hand liggende vraag. “Dat mag je zelf kiezen,” is het antwoord. Het kan over een moeilijk begrip gaan, of moeilijk te spellen zijn, of anderszins moeilijk of slecht te begrijpen. “Obstructie”, “hyacint”, “implementatiefase”, “cataract” zijn best moeilijk.
De eerste leerfase bestaat uit discussie over de juiste spelling van de woorden, maar ook over de betekenis. Niet iedereen weet dat cataract niet alleen een vorm van staar, maar ook een soort waterval is.

Volwassen resultaten

De vervolgopdracht luidt: maak van de twee woorden die een medespeler heeft opgeschreven een goede Nederlandse zin. Dit zou bij kinderen een goed moment zijn om het over zinsbouw te hebben. De volwassenen kunnen gewoon aan de slag.
Een zin uit de praktijk is de volgende: “De coach pleegde dusdanig veel mentale obstructie, dat het team absoluut niet toekwam aan de implementatiefase van het project.”

In een ander voorbeeld in een andere setting kwamen de woorden “waterlanders” en “mechanica” naar boven drijven: “De Waterlanders probeerden zich in de mechanica te verdiepen.”
En “Vuurspuwen kan sensationeel zijn, maar ook onoverzichtelijke consequenties hebben.”

Het taalspel is ook geschikt voor kinderen

De bovenstaande voorbeelden zijn door volwassenen geproduceerd. Maar kinderen uit groep 5 kunnen het ook. Laat kinderen de moeilijkste woorden die ze kenden opnoemen. Praat over de juiste schrijfwijze en betekenis. Laat iedereen vervolgens mooie zinnen van de fraaiste woorden maken.
Weer een praktijkvoorbeeld met de woorden “communiceren” en “inspiratie”: “Mijn ogen en hersenen communiceerden met elkaar, en daardoor kreeg ik inspiratie.”
Mooi, toch?

0 Comments

Maak zinvolle volzinnen met de woordfruitmachine - Taalspeler
  • mei 27 2024
[…] en meer spelletjes zoeken die woorden aanreiken om zinnen mee te maken, dan kan je bijvoorbeeld meer met moeilijke woorden of zin-in-vieren […]