Maak zinvolle volzinnen met de woordfruitmachine

Maak zinvolle volzinnen met de woordfruitmachine

  • >=5p, 10+jr, taal, taalfantasie, tekenen, woorden, zinsbouw

In een zinvolle volzin zitten heel wat woorden, verschillende woorden, woorden met verschillende functies en betekenissen. Werkwoorden, onderwerpen, bijvoeglijk naamwoorden, bepalingen van dit en dat, de hele grammaticale woordenkast kan je er in kwijt. Uit de woordfruitmachine komen 5 woordsoorten, waar de speler vervolgens zinvolle (of amusante) zinnen mee moet maken.
de fruitmachine ziet er zo uit:

Voor degenen die het technisch vernuft om zo een machine te maken ontberen, is er een eenvoudiger methode. Teken ergens vijf kolommen, en vul die kolommen met woorden. In de eerste kolom staan personages, in de tweede een activiteit, in de derde dingen, in de vierde toevoegsels en in de vijfde plekken.
Kies tegelijk willekeurig uit iedere kolom een woord, en laat de deelnemers met deze vijf woorden een taalkundig juiste zin maken. Vervoegingen mogen (of zullen wel moeten). Kort of lang, inhoudelijk juist of onzinnig, het kan of mag allemaal, daar gaat de spelleider over.
Al dan niet als vooropgezet plan kan het resultaat gebruikt worden bij een tekenopdracht.

Mocht je de smaak te pakken hebben en meer spelletjes zoeken die woorden aanreiken om zinnen mee te maken, dan kan je bijvoorbeeld meer met moeilijke woorden of zin-in-vieren spelen.